Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Het goede nieuws over Jezus Wijnand de Ridder 17 January
Een Abraham geloof Leander Janse 17 January
De praktijk van een geestelijke omgang met God Leander Janse 17 January
De bemoedigende gemeente Leander Janse 17 January
Leef als een kind van het licht Arjan Baan 17 January
Het gekruisigde leven Arjan Baan 17 January
Echte liefde in actie Arjan Baan 17 January
Zitten, wandelen of standhouden - op welke stoel zit jij? Peter Baan 17 January
Wake up! #5: Wie is onze tegenstander? Richard Grevelink 17 January
Uitverkiezing Jildert de Boer 17 January
De bergrede #3: geluk in zachtmoedigheid Niek Jan van Egdom 17 January
Groeien in genade en kennis Thijs van Reijn 17 January
Trouwe liefde in bittere omstandigheden Thijs van Reijn 17 January
Verslavingspastoraat Dustin Renz 17 January
Wat is verslaving? Dustin Renz 17 January
Een leven vrij van hypocrisie Dustin Renz 17 January
Wat is hypocrisie? Dustin Renz 17 January
De Heere kent jou! Reinier Milort 16 January
Sociale gerechtigheid als verspreiding van het Evangelie Johan de Visser 09 January
Wat is het gekruisigde leven? (Ondertiteling) Dustin Renz 06 January
Wake up! #4: Wie is de Heilige Geest? Richard Grevelink 31 December
Wake up! #3: Wie ben ik in Christus? Richard Grevelink 31 December
Wake up! #2: Geest, ziel en lichaam Richard Grevelink 31 December
Wake up! #1: Wedergeboorte Richard Grevelink 31 December
Gods vreugde in ware bekering Thijs van Reijn 31 December
Vrede op aarde Thijs van Reijn 31 December
De wonderlijke geboorte van Jezus Christus Thijs van Reijn 31 December
Psalm 27: Zoek en wacht op de Heere in je beproeving Thijs van Reijn 31 December
Heilig en in Uw waarheid leven Arie van Heijningen 31 December
Gods volmaakte plan Job van Beek 31 December
De heerlijkheid van Christus Oscar Lohuis 31 December
Sabbat #1: Samenkomen op zondag of op de sabbat? Edward Koemans 31 December
God is met je, strijdbare held! Arjan Baan 31 December
Toewijding aan God Reinier Milort 31 December
De hemelse bruiloft Dustin Renz 31 December
De gebedskwastjes Jacques Brunt 27 December
Sabbat #2: De rust ingaan Edward Koemans 27 December
Gods onuitsprekelijke genade Leander Janse 27 December
De bergrede #2: Geluk in tranen Niek Jan van Egdom 27 December
De bergrede #1: Geluk in afhankelijkheid Niek Jan van Egdom 27 December
Bemoedigen doet goed Jacques Brunt 27 December
God is goed! Kees Wisserhof 27 December
Gevaarlijke roeping & voortreffelijk werk Miel de Rechter 18 December
Stel niet uit tot morgen Arjan Baan 18 December
Geluk in zachtmoedigheid Niek Jan van Egdom 09 December
Gods vuur in het leven van Elia Cees Fraanje 09 December
Romeinen #5: Geloofslessen uit het leven van Abraham Thijs van Reijn 09 December
Ben je klaar voor de hemelse bruiloft? Dustin Renz 09 December
Levende offers Reinier Milort 09 December
Let op Hem Reinier Milort 04 December
Een hemels leven van aanbidding Wijnand de Ridder 27 November
Romeinen #4: Rechtvaardiging, verlossing en verzoening Thijs van Reijn 27 November
De gemeente #5: Leiderschap in de gemeente Martin Penning 27 November
Gods kracht in onze zwakte Job van Beek 27 November
Evangelisatie in het licht van het komend oordeel Glenn Meldrum (met vertaling) 27 November
Droefenis naar Gods wil Oscar Lohuis 27 November
De beloning van het Lam Dustin Renz 27 November
Romeinen #3: Elk mens zondig en schuldig Thijs van Reijn 25 November
Feesten #5: Het bazuinenfeest Kees Wisserhof 25 November
Feesten #7: Het loofhuttenfeest Kees Wisserhof 25 November
Vermaan elkaar elke dag Leander Janse 20 November
Bij God zijn alle dingen mogelijk Leander Janse 20 November
De pottenbakker Frits Scheffer 20 November
Genade Frits Scheffer 20 November
Pascha is het feest van het leven Reinier Milort 20 November
Het verlangen van Jezus Reinier Milort 20 November
God heeft tot ons gesproken door de Zoon Reinier Milort 20 November
De Zoon heeft gesproken Reinier Milort 20 November
De levende steen en een heilig volk Reinier Milort 20 November
David, een man naar Gods hart Reinier Milort 20 November
Brief aan de gemeente van Efeze Reinier Milort 20 November
Danklied voor de verlossing Martin Penning 20 November
Geboortekaartje van de schepping Job van Beek 20 November
Door het geloof zien wij wonderen Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
De roeping van de tuin Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
De openbaringen van Jezus Christus Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
Alleen aan God de glorie en aanbidding Chris Verhagen 20 November
De tong en je werken: zegen of vloek Kees Wisserhof 20 November
De vrucht van gehoorzaamheid Kees Wisserhof 20 November
Ontzag voor God Kees Wisserhof 20 November
God is genadig Kees Wisserhof 20 November
Gods rechtvaardigheid (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Orde Kees Wisserhof 20 November
Feesten #6: De grote verzoendag Kees Wisserhof 20 November
Feesten #4: Het wekenfeest Kees Wisserhof 20 November
Feesten #2 en #3: Het feest der eersterlingen (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Feesten #1: Het Pascha en de ongezuurde broden (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Opnieuw beginnen?! Chris Verhagen 19 November
Het bewogen hart van Jezus Glenn Meldrum (met vertaling) 19 November
Heer, geef ons een groter geloof Johan de Visser 19 November
Gehoorzaamheid, aanbidding en discipelschap Jaap Hamelink 18 November
Samen optrekken tot Gods verheerlijking Jaap Hamelink 18 November
De gemeente - spreuken 31 Jaap Hamelink 18 November
Het laatste oordeel (deel 2) Chris Verhagen 18 November
Het laatste oordeel (deel 1) Chris Verhagen 18 November
Gods Woord is gezaghebbend Chris Verhagen 18 November
Gehoorzaamheid met hart en ziel aan het woord geeft leven Reinier Milort 18 November
Leef als trouwe discipelen Oscar Lohuis 18 November
Niets is beter voor jezelf dan Jezus te volgen Oscar Lohuis 18 November
Het werk van de Heilige Geest Oscar Lohuis 18 November