Preekindex

Wat wij belangrijk vinden is dat mensen die tot geloof komen in Jezus leren om te wandelen als een volgeling van Jezus. Jezus riep ons niet om in een kerkbank te zitten of op een stoel en naar een boodschap te luisteren. Jezus riep ons om Hem te volgen in het leven van elke dag. Hiervoor is o.a. gezond onderwijs nodig, onderwijs dat jou stimuleert om Jezus beter te leren kennen en Hem te gehoorzamen in je leven. Dit is de reden dat preekindex.nl bestaat.

Wij verlangen dat je door dit onderwijs in beweging word gezet, zodat jij Jezus zult volgen en vruchtbaar zal zijn in Zijn koninkrijk.

Wij voelen ons o.a. verbonden met

Laatste preek van Wijnand de Ridder

De gemeente toegerust en opgebouwd

Een preek over 'De gemeente toegerust en opgebouwd'. Spreker: Wijnand de Ridder

Statistieken


1610preken
131compilaties
108artikelen