Home

Een christen is iemand die door bekering van de zonden en door het geloof in Jezus Christus is vergeven en gereinigd van zijn zonden, die een veranderd hart heeft gekregen (opnieuw geboren worden) en deze persoon is hierdoor een tempel van Gods Geest geworden. Hij heeft een levende gemeenschap met God in Christus en hij zal zich uitstrekken naar een leven dat behaaglijk is voor zijn Heere!

Maar toch zie je weinig christenen die werkelijk vruchtbaar zijn in de wijngaard van hun Heere, die groeien en bloeien overal waar ze komen.
Een reden is dat men niet weet hoe ze hun relatie met Jezus kunnen onderhouden of misschien dit wel weten, maar steeds weer in valkuilen trappen die hen tegenhouden meer te groeien dan ze nu doen.

Om deze reden is deze website opgericht, om je doormiddel van allerlei christelijke sprekers op te bouwen om te groeien, en dat je bruikbaar zult zijn in Gods koninkrijk. Daarnaast hopen we ook allerlei evangelie-predikingen online te zetten, zodat veel mensen in ons land bereikt kunnen worden met het evangelie van Jezus Christus. Kortom, we hopen dat deze website mee zal werken aan een opwekking/herleving in ons land van de ware gemeente en de toevoeging van velen zielen aan dit lichaam!

Wij voelen ons o.a. verbonden met

Laatste preek van Edward Koemans

De rechtvaardige zal door zijn geloof leven

Een preek over 'De rechtvaardige zal door zijn geloof leven'. Spreker: Edward Koemans

Statistieken


1545preken
126compilaties
31artikelen