Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
De heerlijkheid van God Arie van Heijningen 03 december
Omgaan met verschillen in de gemeente (Romeinen 14:1-15:13) Oscar Lohuis 02 december
Wij zien Jezus - deel 1 Aad van de Sande 01 december
De rijkdom van het bloed van Jezus Wim de Groen 22 november
De noodzaak en zegen van bekering Wim de Groen 22 november
Bouwen aan Gods koninkrijk of je eigen koninkrijk Miel de Rechter 17 november
Bouwen aan een geestelijk nageslacht (1 Kronieken 22) Job van Beek 16 november
Als het stormt in je leven Thijs van Reijn 15 november
Romeinen #33: Samenvatting van de hele brief Thijs van Reijn 15 november
Kostbare lessen uit de rampen van ons leven Thijs van Reijn 15 november
God heeft jouw kinderen op het oog Thijs van Reijn 15 november
De volheid van Jezus #1: IK BEN DIE IK BEN Thijs van Reijn 15 november
De gaven van de Heilige Geest Thijs van Reijn 15 november
Romeinen #32: Ik ben Paulus, dienaar van Jezus Christus (Romeinen 15:14-29) Thijs van Reijn 15 november
Romeinen #31: De hartenklop van Jezus voor de volken (Romeinen 15:1-13) Thijs van Reijn 15 november
Romeinen #30: Omgaan met verschillen onder broeders (Romeinen 14:1-23) Thijs van Reijn 15 november
Hij sloeg mij met een stuk hout om de oren Ronny Heyboer 12 november
Verdeeldheid in de gemeente (1 Korinthe 1:10-17) Jurgen Tholel 11 november
Vleselijke christenen (1 Korinthe 3:1-9) Jurgen Tholel 11 november
Wat bepaalt jouw identiteit? Edward Koemans 10 november
Psalm 77 Jack Nugter 09 november
Wat is het evangelie? - deel 2 Oscar Lohuis 08 november
Wat is het evangelie? - deel 1 Oscar Lohuis 08 november
Romeinen 12:1-21 Oscar Lohuis 08 november
Geestelijke zegeningen Leander Janse 05 november
Adviezen om je relatie met de Heere Jezus te verdiepen Miel de Rechter 04 november
Het belang van een vertrouwelijke omgang met de Heere Jezus Miel de Rechter 04 november
Door lijden heen aan Gods hand Miel de Rechter 04 november
Lessen over eenheid aan de hand van de tabernakel (deel 2) Jacco Ronhaar 03 november
De bergrede #4: Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Martyn Lloyd Jones 02 november
De bergrede #3: Zalig zijn de zachtmoedigen Martyn Lloyd Jones 02 november
De bergrede #2: zalig zijn zij die treuren Martyn Lloyd Jones 02 november
De bergrede #1: Zalig zijn de armen van geest Martyn Lloyd Jones 02 november
Standhouden in de eindtijd Jacques Brunt 01 november
Geen andere Naam (Handelingen 4:1-13) Jacques Brunt 01 november
4 kenmerken van de gemeente in Thessalonica (1 Thessalonicenzen 1) Wijnand de Ridder 29 oktober
Vele leden, één lichaam (1 Korinthe 12:12-31) Reinier Milort 28 oktober
Onze toekomst in het koninkrijk (Openbaringen 20:1-6) Reinier Milort 28 oktober
Tien slaven en tien ponden - het koninkrijk van God (Lukas 19:11-27) Reinier Milort 28 oktober
De wederkomst van de Heere Jezus verwachten (Lukas 21:25-36) Reinier Milort 28 oktober
Een blauwdruk voor Gods gebouw de gemeente (1 Korinthe 3:9-23) Arjan Baan 27 oktober
Het gekruisigde leven Arjan Baan 27 oktober
In geloof tot Christus komen Charles H. Spurgeon 26 oktober
Een voorbeeld van het komen tot Christus Charles H. Spurgeon 26 oktober
Onwilligheid om tot Christus te komen Charles H. Spurgeon 26 oktober
Wacht niet, maar kom! Charles H. Spurgeon 26 oktober
Kom tot de Heere Charles H. Spurgeon 26 oktober
De verloren zoon kwam tot de Vader Charles H. Spurgeon 26 oktober
Het voorhangsel Kees Wisserhof 25 oktober
Gebed en geestelijke oorlogvoering Arie van Heijningen 07 oktober
De opstanding uit de doden (1 Korinthe 15:1-4, 12-34) Johan de Visser 06 oktober
Rein voor God door het zondoffer Jacco Ronhaar 06 oktober
De reden waarom Paulus de knieën boog (Efeze 3:14-21) Jack Nugter 05 oktober
Het gevaar van een Jezus+ evangelie Jacques Brunt 01 oktober
Verspil je leven niet (deel 2) Jacques Brunt 01 oktober
Verspil je leven niet (deel 1) Jacques Brunt 01 oktober
Een levenswandel die kostbaar is voor God (1 Petrus 3:1-12) Jacques Brunt 01 oktober
Kleur bekennen Jacques Brunt 01 oktober
Standhouden in de eindtijd Jacques Brunt 01 oktober
Brandend hart voor Jezus Jacques Brunt 01 oktober
De volmaaktheid van het offer van Christus (Hebreeën 10:1-18) Jacques Brunt 01 oktober
De zegen van een goed geweten (1 Petrus 3:13-22) Jacques Brunt 01 oktober
Bedekking tegenover vrijheid in Christus (2 Korinthe 3) Martin Penning 30 september
De Zaaier (Mattheüs 13:1-23) Jurgen Tholel 29 september
Bijbels huwelijk in het licht van Christus en Zijn gemeente Jurgen Tholel 29 september
Geloof en gehoorzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Job van Beek 28 september
Wachten op de Heere (Psalm 13) Job van Beek 28 september
De wederkomst van de Heere Jezus verwachten (Lukas 21:25-36) Reinier Milort 27 september
De tafel van de Heere (avondmaal) Arjan Baan 24 september
Geniet van het leven, maar vertrouw niet op gebakken lucht (Prediker 11) Arjan Baan 24 september
Laat ons Uw glorie zien! Oscar Lohuis 23 september
Waarom mag ik bij God (terug)komen - Hebreeën 9-10 Oscar Lohuis 23 september
Essentiële lessen voor werkers in Gods wijngaard Peter Baan 22 september
Leven uit de genade - deel 1 Miel de Rechter 21 september
Leven van Samuël #7: Door God geleid Miel de Rechter 21 september
Leven van Samuël #6: Wij willen een koning Miel de Rechter 21 september
Leven van Samuël #5: Terug naar God Miel de Rechter 21 september
Leven van Samuël #3: Moeilijke tijden Miel de Rechter 21 september
Leven van Samuël #2: gebed van Hanna Miel de Rechter 21 september
De doop en de vervulling met de Heilige Geest Thijs van Reijn 20 september
De vreugde en rust van een godvruchtig geweten Thijs van Reijn 20 september
Kostbare lessen uit de rampen van ons leven Thijs van Reijn 20 september
Rust voor vermoeide en belastte mensen Thijs van Reijn 20 september
Jezus, onze mega Hogepriester Thijs van Reijn 20 september
(Niet) geloven als een kind Thijs van Reijn 20 september
De vrucht en heiliging van de Heilige Geest Thijs van Reijn 20 september
De overtuiging en wedergeboorte van de Heilige Geest Thijs van Reijn 20 september
Verspil je leven niet! Leander Janse 17 september
De leeuw maar ook het Lam Leander Janse 17 september
De zaligheid is van God Leander Janse 17 september
Het geheim van een vruchtbaar leven Henk Binnendijk 16 september
De man naar Gods hart in de crisis Henk Binnendijk 16 september
God zoekt mannen en vrouwen naar Zijn hart Henk Binnendijk 16 september
Het hart dat de grote opdracht bespoedigd Phil Arend 15 september
Zien op Jezus Edward Koemans 15 september
Heilig en zuiver voor Hem (Efeze 1) Phil Arend 10 september
De profeet Haggai Phil Arend 10 september
De profeet Micha Phil Arend 10 september
Door de Geest van God gaan we van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3) Phil Arend 10 september
De betekenis van de Christelijke waterdoop (Mattheüs 3:1-17) Chris Verhagen 25 augustus