Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Geluk in zachtmoedigheid Niek Jan van Egdom 09 December
Gods vuur in het leven van Elia Cees Fraanje 09 December
Romeinen #5: Geloofslessen uit het leven van Abraham Thijs van Reijn 09 December
Ben je klaar voor de hemelse bruiloft? Dustin Renz 09 December
Levende offers Reinier Milort 09 December
Let op Hem Reinier Milort 04 December
Een hemels leven van aanbidding Wijnand de Ridder 27 November
Romeinen #4: Rechtvaardiging, verlossing en verzoening Thijs van Reijn 27 November
De gemeente #5: Leiderschap in de gemeente Martin Penning 27 November
Gods kracht in onze zwakte Job van Beek 27 November
Evangelisatie in het licht van het komend oordeel Glenn Meldrum (met vertaling) 27 November
Droefenis naar Gods wil Oscar Lohuis 27 November
De beloning van het Lam Dustin Renz 27 November
Romeinen #3: Elk mens zondig en schuldig Thijs van Reijn 25 November
Feesten #5: Het bazuinenfeest Kees Wisserhof 25 November
Feesten #7: Het loofhuttenfeest Kees Wisserhof 25 November
Vermaan elkaar elke dag Leander Janse 20 November
Bij God zijn alle dingen mogelijk Leander Janse 20 November
De pottenbakker Frits Scheffer 20 November
Genade Frits Scheffer 20 November
Pascha is het feest van het leven Reinier Milort 20 November
Het verlangen van Jezus Reinier Milort 20 November
God heeft tot ons gesproken door de Zoon Reinier Milort 20 November
De Zoon heeft gesproken Reinier Milort 20 November
De levende steen en een heilig volk Reinier Milort 20 November
David, een man naar Gods hart Reinier Milort 20 November
Brief aan de gemeente van Efeze Reinier Milort 20 November
Danklied voor de verlossing Martin Penning 20 November
Geboortekaartje van de schepping Job van Beek 20 November
Door het geloof zien wij wonderen Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
De roeping van de tuin Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
De openbaringen van Jezus Christus Glenn Meldrum (met vertaling) 20 November
Alleen aan God de glorie en aanbidding Chris Verhagen 20 November
De tong en je werken: zegen of vloek Kees Wisserhof 20 November
De vrucht van gehoorzaamheid Kees Wisserhof 20 November
Ontzag voor God Kees Wisserhof 20 November
God is genadig Kees Wisserhof 20 November
Gods rechtvaardigheid (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Orde Kees Wisserhof 20 November
Feesten #6: De grote verzoendag Kees Wisserhof 20 November
Feesten #4: Het wekenfeest Kees Wisserhof 20 November
Feesten #2 en #3: Het feest der eersterlingen (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Feesten #1: Het Pascha en de ongezuurde broden (kinderdienst) Kees Wisserhof 20 November
Opnieuw beginnen?! Chris Verhagen 19 November
Het bewogen hart van Jezus Glenn Meldrum (met vertaling) 19 November
Heer, geef ons een groter geloof Johan de Visser 19 November
Gehoorzaamheid, aanbidding en discipelschap Jaap Hamelink 18 November
Samen optrekken tot Gods verheerlijking Jaap Hamelink 18 November
De gemeente - spreuken 31 Jaap Hamelink 18 November
Het laatste oordeel (deel 2) Chris Verhagen 18 November
Het laatste oordeel (deel 1) Chris Verhagen 18 November
Gods Woord is gezaghebbend Chris Verhagen 18 November
Gehoorzaamheid met hart en ziel aan het woord geeft leven Reinier Milort 18 November
Leef als trouwe discipelen Oscar Lohuis 18 November
Niets is beter voor jezelf dan Jezus te volgen Oscar Lohuis 18 November
Het werk van de Heilige Geest Oscar Lohuis 18 November
Dichtbij God leven Oscar Lohuis 18 November
De tijd waarin wij leven Oscar Lohuis 18 November
Hemelvaartsbelofte Leander Janse 18 November
Bemoediging Leander Janse 18 November
Het geduld van de eigenaar van de wijngaard Jacques Brunt 18 November
Grote verzoendag: toen en nu Jack Nugter 18 November
Er is redding voor elke zondaar die zich bekeert Jacco Ronhaar 18 November
Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth Jacco Ronhaar 18 November
De opstandingskracht van Jezus Frits Scheffer 18 November
Elk door God gegeven schriftwoord is nuttig Frits Scheffer 18 November
Zoals klei in de hand van de pottenbakker Frits Scheffer 18 November
Keer terug naar de Bron van liefde Edward Koemans 18 November
Gods doel met doornen in ons leven als christen Arjan Baan 18 November
Vruchtdragen door te blijven in Christus Arjan Baan 18 November
Opwekking en gebed vanuit Handelingen 4 Arie van Heijningen 18 November
Het verlangen van God Zijn heerlijkheid aan ons te openbaren Arie van Heijningen 18 November
De bestemming van de Vader voor Zijn vrienden Arie van Heijningen 18 November
Werken in de wijngaard Alex van Nes 18 November
Kom naar huis Leander Janse 15 November
Vrij om te dienen Niek Jan van Egdom 15 November
Romeinen #2: Gods toorn over de zonde Thijs van Reijn 15 November
God bemoedigt mensen door Zijn beloften Oscar Lohuis 07 November
Waardoor worden wij bemoedigd? Oscar Lohuis 07 November
Romeinen #1: De kracht van het evangelie Thijs van Reijn 07 November
Gebed is de motor Jacques Brunt 29 October
De gemeente #3: Gezag in de gemeente Martin Penning 29 October
De gemeente #2: Het functioneren van de gemeente Martin Penning 29 October
De gemeente #1: Gods doel met de gemeente Martin Penning 29 October
Het geloof aangevochten Edward Koemans 29 October
Huwelijk en gezin - het evangelie voor alleenstaanden Thijs van Reijn 29 October
Huwelijk en gezin - eer je vader en je moeder Thijs van Reijn 29 October
Verlangen naar God Oscar Lohuis 29 October
Leef dicht bij God Oscar Lohuis 29 October
Laten we terugkeren naar de Heere Oscar Lohuis 29 October
Lees die je van Abraham kunt leren Leander Janse 29 October
Lijden omwille van Christus Wijnand de Ridder 29 October
Rein leven in deze wereld Arjan Baan 29 October
Schijnbare overwinning van de boze keerde God om tot overwinning van Hem Jacco Ronhaar 29 October
Wees een licht in de duisternis Arjan Baan 07 October
Huwelijk en Gezin: Godsvruchtige opvoeding van kinderen Thijs van Reijn 07 October
Geloofslessen nav Petrus 2 Jacques Brunt 07 October
Overgave aan Christus Oscar Lohuis 27 September
Vriend van God Leander Janse 27 September
Huwelijk en gezin - liefde en respect Thijs van Reijn 27 September