Preken Compilaties Artikelen

Ondersteun ons

Wij willen de mogelijkheid bieden voor degene die willen, om ons financieel te ondersteunen.

Het geld dat wij binnen zullen krijgen zal besteed worden aan bijvoorbeeld: onderhoud en uitbreiding van deze website (preekindex.nl), het laten drukken en verspreiden van evangelisatiemateriaal, eventuele conferenties die gehouden zullen worden, het drukken van boeken, etc.
 

De bijbel geeft meerdere voorwaarden (of principes) om te geven en wij willen u vragen om na te gaan of u aan deze voorwaarden voldoet.

1) Bent u een volgeling van Jezus Christus? Het is mooi om geld te mogen geven aan Gods werk op aarde, maar dit voorrecht geldt alleen voor hen die Jezus volgen: (3 Johannes 1:7). Als dit niet het geval is, roepen wij u op om uw leven aan de Heere Jezus te geven. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

2) Heeft u genoeg geld over om voor uw eigen familie te zorgen? De bijbel leert ons dat we als eerste prioriteit zorg moeten dragen voor ons eigen gezin/familie (bv in 1 Timotheüs 5:8).

3) Heeft u grote schuld ergens staan? Zo ja, besteed eerst uw geld om deze schuld weg te werken (Mattheüs 22:21 en Romeinen 13:8). Dit gaat overigens niet om een hypotheek, omdat je huis de waarde van de hypotheek "dekt".

4) Heeft u een rein geweten naar andere mensen toe? Als u God wil dienen (of dat nu 'geestelijk' of financieel is) moeten alle relaties die u heeft - voor zover dit van u afhangt - recht zijn (Mattheüs 5:23-24).

5) Geeft u vrijwillig en met vreugde? Is het uw verlangen om geld te geven? God wil dat wanneer wij geld geven, dat wij dat met ons hele hart voor Hem doen (2 Korintiërs 9:7).

 

Als u geld wil overmaken, dan kunt u een mail sturen via het contactformulier en zullen wij u ons bankrekeningnummer sturen.

Wij danken jullie alvast voor een eventuele financiële bijdrage!