Preken Compilaties Artikelen

Arjan Baan


Arjan Baan

Arjan Baan is de oprichter van stichting Heartcry die staat voor onder andere opwekking en geestelijke verdieping. Ook hebben zij een bijbelschool opgericht, cursus boeken uitgegeven, vele boeken vertaald, houden zij conferenties etc. Arjan Baan verlangt ernaar dat jongeren en ouderen zich bekeren en gaan geloven in Jezus Christus, maar juist ook dat ze doorgroeien naar geestelijke volwassenheid.


Titel Datum Type
3 typen mensen en de wijnstok 08 May 2017
Aangenomen tot kind 27 March 2015
Adviezen aan pasbekeerden 20 March 2012
Basisprincipes in de strijd tegen de boze 27 June 2013
Ben je verzekerd? 03 May 2013
Bent u gelukkig? 27 June 2013
Bent u met uw problemen naar Jezus gegaan 27 June 2013
Bijbels Gemeente-zijn 01 July 2016
Bijbelstudie 01 May 2013
Christen zijn in onze tijd 16 September 2016
Christen zijn op je werkplek 20 March 2012
De christelijke vrijheid 13 February 2014
De dagen van Noach, bent u voorbereid? 25 June 2013
De eerste 5 minuten na de dood 07 June 2017
De eerste vijf minuten na je dood 27 June 2013
De gemeente / gemeente zijn 09 October 2013
De Heilige Geest ontvangen 01 May 2013
De hel 25 June 2015
De kracht van Jezus bloed tot verlossing 14 August 2017
De liefde van God wekt verbrokenheid 27 June 2013
De man naar Gods hart 22 March 2013
De nood in deze eindtijd 21 July 2015
De strijd om ons denken 20 August 2018
De tweevoudige boodschap van het kruis 21 March 2016
De volheid van de Heilige Geest 27 June 2013
De vrucht van de Heilige Geest, het karakter van Jezus in ons en door ons 13 June 2018
Demonie 01 May 2013
Discipelschap 01 May 2013
Drie soorten mensen 10 May 2013
Dwaalgeesten op het spoor (deel 1) 22 March 2013
Dwaalgeesten op het spoor (deel 2) 22 March 2013
Een geestvervuld leven 06 December 2016
Een Geestvervulde gemeente is een huis van gebed 06 December 2016
Een waarachtig hart 28 May 2013
Elkaar aansporen 06 December 2016
Evangelisatie 01 May 2013
Gaan voor goud 02 June 2017
Gaven van de Geest 01 May 2013
Gaven van de Geest: Profetie 01 May 2013
Gebedsgenezing 01 May 2013
Geestelijk verder groeien 01 May 2013
Geestelijke achteruitgang 26 February 2016
Geestelijke strijd 01 February 2017
Geestelijke terugval en/of achteruitgang 14 November 2012
Geheimen van het leven uit de wijnstok 10 May 2013
Geloofszekerheid 01 May 2013
Gemeenschap 01 May 2013
Getuige zijn 29 February 2012
God nodigt u vandaag uit tot Christus te komen 20 March 2012
God's rust binnengaan 13 February 2019
Gods doel met doornen in je leven 04 June 2019
Gods nodiging door het evangelie tot het hart van zondaars 27 June 2013
Gods stem verstaan 18 June 2018
Gods wil kennen 01 May 2013
Heilig of Schijnheilig? 20 March 2012
Heiligmaking 01 May 2013
Het geheim van de geestelijke vruchtbaarheid 13 August 2018
Het gekruisigde leven 01 May 2013
Het gekruisigde leven (2) 20 February 2015
Het ingaan in de Rust 28 December 2018
Het kruis van Christus 11 November 2014
Het wonder van de wedergeboorte 13 November 2017
Hij of ik 20 March 2012
Hoe kan ik Gods wil verstaan? 27 June 2013
Hoe kan ik zéker weten een kind van God te zijn? 20 November 2018
Hoe nu verder? 03 September 2013
Hoe werkt God een herleving in de gemeente? 27 June 2013
Hoe werkt God een herleving in mijn leven? 27 June 2013
Hoogste tijd voor opwekking 20 March 2012
Hoop op herstel 08 March 2017
Houd het vuur brandend 29 November 2018
Houd het vuur brandend! 15 January 2018
In Christus 01 May 2013
Inwoning van de Heilige Geest 01 May 2013
Jaag de heiliging na! 07 December 2017
Jagen naar heiliging 27 June 2013
Je moet opnieuw geboren worden 27 February 2012
Jesaja 43 08 October 2014
Jezus volgen heeft gevolgen 06 September 2013
Kan jij nog stil worden voor God? 03 September 2018
Lofprijzing 01 May 2013
LPG: de brandstof voor een gezonde relatie?! 10 May 2013
Maskers af! 29 January 2016
Niet knecht, maar kind! 13 February 2014
No compromise 10 May 2013
Occultisme 01 May 2013
Opnieuw gewijd aan God 16 February 2018
Opvoeding: een inspanning met eeuwigheidswaarde 20 August 2018
Opwekking/herleving 01 May 2013
Overwinning (deel 1 van 2) 01 May 2013
Overwinning (deel 2 van 2) 01 May 2013
Samen bidden voor geestelijke diepgang 08 March 2017
Samen bidden voor opwekking (op Urk) 19 July 2019
Staande blijven in de heilige oorlog 25 November 2015
Stille tijd 01 May 2013
Strijd om je denken 20 March 2018
Strijd om ons denken 13 February 2019
Stromen van levend water 06 December 2016
Tongentaal 01 May 2013
Verlangen naar levensheiliging 14 August 2017
Vervulling met de Heilige Geest 01 May 2013
Vier typen harten 06 December 2016
Vijf lessen naar aanleiding van de val van Petrus 10 April 2017
Vijf uitdagingen om te groeien in geestelijke volwassenheid 06 December 2016
Voorbede 03 May 2013
Voorbede en interesessie 01 May 2013
Vrij of toch gebonden? 22 January 2018
Wat is bekering? 27 June 2013
What would Jesus do? 02 September 2014
Wie zijn wij als christenen / identiteit 13 February 2019
Zelfbeeld en identiteit (deel 1) 22 March 2013
Zelfbeeld en identiteit (deel 2) 22 March 2013
Zendingsopdracht (deel 1 van 2) 01 May 2013
Zendingsopdracht (deel 2 van 2) 01 May 2013
Zondebelijdenis 01 May 2013