Preken Compilaties Artikelen

Reinier Milort


Reinier Milort

Preken van Reinier Milort


Titel Datum Type
Brief aan de gemeente van Efeze 20 November 2019
David, een man naar Gods hart 20 November 2019
De belofte van God: Ik zal jullie tot een God zijn 16 April 2018
De Heere kent jou! 16 January 2020
De levende steen en een heilig volk 20 November 2019
De Vader zoekt aanbidders 21 August 2018
De zonde van de volkstelling 16 August 2019
De Zoon heeft gesproken 20 November 2019
Gehoorzaamheid met hart en ziel aan het woord geeft leven 18 November 2019
Geroepen om te lijden 04 September 2019
God heeft tot ons gesproken door de Zoon 20 November 2019
Het kennen van God 15 March 2018
Het verlangen van Jezus 20 November 2019
Jezus is ons Fundament 30 March 2020
Jezus offer: volmaakt tot in eeuwigheid 14 August 2020
Jezus, de Hoeksteen 29 January 2019
Let op Hem 04 December 2019
Levende offers 09 December 2019
Opwekking ten tijde van koning Josias 15 March 2018
Pascha is het feest van het leven 20 November 2019
Toewijding aan God 31 December 2019
Wat is de vervulling en het nut van pinksteren 15 March 2018