Preken Compilaties Artikelen

Pinksteren #2: Gods woonplaats

Spreker:

Een preek over 'Pinksteren #2: Gods woonplaats'. Spreker: Sidney Wilson

In het hele Oude Testament staat het huis van God centraal. Paulus bad in het NT voor de gelovigen in Efeze: ‘opdat Hij u geve ... met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens’. Waarvoor? ‘Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’. De vervulling met de Heilige Geest is bedoeld, opdat God Zelf een woonplaats mag hebben!

 

Datum: 27 februari 2017
Audio
Download het audio (.mp3) bestand.

Video
Er is geen video-bestand beschikbaar.