Preken Compilaties Artikelen

Thijs van Reijn


Thijs van Reijn

Preken van spreker Thijs van Reijn


Titel Datum Type
Bedelaars in het koninkrijk van God 21 July 2016
Bijbelgetrouw maar zonder liefde 10 October 2018
De "elkander" bediening van iedere gelovige 10 October 2018
De 7-jarige verdrukking 24 October 2018
De gemeente in de eindtijd 10 October 2018
De Gemeente: praktisch bedieningsmodel tot discipelschap 19 July 2016
De grote zendingsopdracht: maak discipelen 19 July 2016
De hemelse troon 16 October 2018
De lauwe christen 10 October 2018
De naam en titels van Jezus 10 October 2018
De profeten van Israël - Hun roeping en taak 05 July 2019
De profeten van Israël - Jeremia 14 August 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 1) 05 July 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 2) 19 July 2019
De val van Babylon 20 November 2018
De verheerlijkte Heer zorgt voor Zijn gemeente 10 October 2018
De wederkomst van Jezus 20 November 2018
De wonderen van Jezus: genezing 29 January 2019
De wonderen van Jezus: Genezing van een blindgeborene 04 February 2019
De wonderen van Jezus: lopen op het water 19 February 2019
De Wonderen van Jezus: Water in wijn 15 January 2019
De wonderen van Jezus: wonderbare spijziging 13 February 2019
Dood en levend geloof 10 October 2018
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 10 December 2018
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 1) 19 July 2016
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 2) 19 July 2016
Heb de wereld niet lief 10 October 2018
Het duizendjarig rijk 29 November 2018
Het laatste oordeel 10 December 2018
Houd vast aan je geloof 10 October 2018
Israël en de antichrist 20 November 2018
Jezus ontmoet de theoloog 31 October 2018
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Aanbidding 19 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Diakonaat 03 May 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Doop en avondmaal 02 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Evangelisatie 21 March 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gebed 19 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gemeenschap 29 March 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Onderwijs 21 March 2019
Lees jij de Bijbel, het boek der boeken? 04 January 2019
Leven is Christus, Sterven is winst 10 October 2018
Maria: een bruikbare dienares voor God 19 December 2018
Psalm 16 - de Opstanding 1000 jaar van te voren voorzegd 03 May 2019
Psalm 22 - de Kruisiging 1000 jaar van te voren voorzegd 03 May 2019
Psalm 23 - De Goede Herder brengt mij thuis 26 June 2019
Psalm 23 - De Goede Herder heeft mijn vijanden overwonnen 12 June 2019
Psalm 23 - De Goede Herder is altijd bij mij 04 June 2019
Psalm 23 - De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets 08 May 2019
Psalm 23 - De persoonlijke leiding van de Goede Herder 31 May 2019
Psalm 23 - de voorzienigheid van de Goede Herder 20 May 2019
Psalm 23 - de zorg van de goede Herder 17 May 2019
Wat betekent Pinksteren 10 October 2018
Wonderen van Jezus: Doden opwekken 21 March 2019
Wonderen van Jezus: Uitdrijven van demonen 01 March 2019
Word jij wakker met een besef van Gods liefde? 10 January 2019
Zelfrechtvaardiging, de aartsvijand van het evangelie 10 October 2018