Preken Compilaties Artikelen

Thijs van Reijn


Thijs van Reijn

Preken van spreker Thijs van Reijn


Titel Datum Type
Bedelaars in het koninkrijk van God 21 juli 2016
Bijbelgetrouw maar zonder liefde 10 oktober 2018
De "elkander" bediening van iedere gelovige 10 oktober 2018
De 7-jarige verdrukking 24 oktober 2018
De gemeente in de eindtijd 10 oktober 2018
De Gemeente: praktisch bedieningsmodel tot discipelschap 19 juli 2016
De grote zendingsopdracht: maak discipelen 19 juli 2016
De hemelse troon 16 oktober 2018
De lauwe christen 10 oktober 2018
De naam en titels van Jezus 10 oktober 2018
De val van Babylon 20 november 2018
De verheerlijkte Heer zorgt voor Zijn gemeente 10 oktober 2018
De wederkomst van Jezus 20 november 2018
De wonderen van Jezus: genezing 29 januari 2019
De wonderen van Jezus: Genezing van een blindgeborene 04 februari 2019
De wonderen van Jezus: lopen op het water 19 februari 2019
De Wonderen van Jezus: Water in wijn 15 januari 2019
De wonderen van Jezus: wonderbare spijziging 13 februari 2019
Dood en levend geloof 10 oktober 2018
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 10 december 2018
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 1) 19 juli 2016
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 2) 19 juli 2016
Heb de wereld niet lief 10 oktober 2018
Het duizendjarig rijk 29 november 2018
Het laatste oordeel 10 december 2018
Houd vast aan je geloof 10 oktober 2018
Israël en de antichrist 20 november 2018
Jezus ontmoet de theoloog 31 oktober 2018
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Aanbidding 19 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Doop en avondmaal 02 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Evangelisatie 21 maart 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gebed 19 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gemeenschap 29 maart 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Onderwijs 21 maart 2019
Lees jij de Bijbel, het boek der boeken? 04 januari 2019
Leven is Christus, Sterven is winst 10 oktober 2018
Maria: een bruikbare dienares voor God 19 december 2018
Wat betekent Pinksteren 10 oktober 2018
Wonderen van Jezus: Doden opwekken 21 maart 2019
Wonderen van Jezus: Uitdrijven van demonen 01 maart 2019
Word jij wakker met een besef van Gods liefde? 10 januari 2019
Zelfrechtvaardiging, de aartsvijand van het evangelie 10 oktober 2018