Preken Compilaties Artikelen

Wijnand de Ridder


Wijnand de Ridder

Wijnand de Ridder is een jonge broeder die een verlangen heeft naar een diep werk van Gods Geest in de gemeente van Jezus Christus in Nederland. Onderwerpen die zijn hart hebben: de volheid van de Heilige Geest, discipelschap en 'gemeente zijn'.


Titel Datum Type
3 gevolgen van de gezonde leer 12 april 2017
De doop 11 december 2018
De gemeente toegerust en opgebouwd 20 september 2017
De gemeente: geroepen om te getuigen van Jezus 19 april 2018
De gemeente: liefde voor de broeders en zusters 27 maart 2018
De gemeente: vervolging verdragen 10 juli 2018
De opdracht van Jezus aan de gemeente 02 februari 2016
De tafel van de Heere / avondmaal 13 augustus 2018
Discipelschap #1: wat is een discipel? 06 januari 2017
Discipelschap #2: help elkaar Jezus te volgen 24 januari 2017
Discipelschap #3: de gemeente 07 maart 2017
Heere, leer ons bidden - een biddende gemeente 09 februari 2018
Het evangelie dat door Petrus werd verkondigd 25 februari 2019
Het Geestvervulde leven 01 augustus 2016
Het geven van geld 21 juli 2015
Het werk van de Heilige Geest 16 februari 2015
Hoe kunnen wij leven tot Gods eer? 07 december 2015
Jezus: de Doper met/in de Heilige Geest 02 oktober 2018
Kenmerken van het werk van de Heilige Geest 17 mei 2016
Klaar zijn voor de wederkomst 09 maart 2016
Lessen over gebed 15 augustus 2016
Nieuw leven in Jezus (sterven, begraven en opstaan) 03 augustus 2015
Omgaan met zonden en verschillen in de gemeente 17 januari 2019
Onze tegenstanders ontmaskerd en verslagen 11 september 2017
Oog in oog met de levende God 14 maart 2017
Ploeg het ongeploegde land (je hart) om 12 februari 2018
Staande blijven in de geestelijke strijd 07 september 2014
Terugkeren tot God 21 september 2015
Toon mij toch Uw heerlijkheid! 18 september 2015
Vasthouden aan de gezonde leer 03 oktober 2016
Verbonden met Jezus Christus, de weg naar overwinning en overvloed 24 januari 2018
Vrij van de zonde door Jezus Christus 10 juli 2017
Word vervuld met de Heilige Geest 09 juni 2017
Zegeningen ontvangen tot eer van God 02 september 2016
Zeker weten dat je een christen bent 18 mei 2015