Preken Compilaties Artikelen

De Geest wil jou gebruiken tot opbouw van de gemeente

Spreker:

Een preek over 'De Geest wil jou gebruiken tot opbouw van de gemeente'. Spreker: Wijnand de Ridder

De tekst was uit 1 Korinthe 12 (helemaal), met doorverwijzingen naar Romeinen 12:4-8 en 1 Korinthe 14.

Subpunten:
- De Geest deelt gaven uit (uitleg gaven van de Geest)
- De Geest werkt door de gelovige heen (bemoediging dat God gaven beschikbaar stelt)
- Streef naar de gaven van de Geest (opdracht voor de gelovige)

 

Datum: 05 januari 2015
Audio
Download het audio (.mp3) bestand.

Video
Er is geen video-bestand beschikbaar.