Preken Compilaties Artikelen

De glorie/heerlijkheid van Christus zien

Spreker:

Een preek over 'De glorie/heerlijkheid van Christus zien'. Spreker: Zac Poonen

Hoofdtekst: 2 Korinthe 3:18

Subonderwerpen:
- Zonder de openbaring van de Geest ligt er een bedekking op de schrift en krijg je alleen kennis. Met de openbaring van de Geest krijg je zich op Christus.
- De Geest laat Christus zien en vormt ons steeds meer naar het beeld van Christus.
- Veel mensen bedekken hun gelaat/gezicht opdat mensen niet zien dat zij de heerlijkheid van Christus niet kennen.
- De eerste stap tot bevrijding: eerlijkheid.
- Vervuld zijn m et de Geest leidt tot een leven wat meer en meer gevormd wordt naar het beeld van Christus. Gebeurd dit niet (in het hart en het leven) dan ben je niet vervuld met de Geest.
- De duivel zegt: 'je kan niet zoals Christus worden'. Als je dat gelooft, zal je ook niet worden als Hem. U geschiedde naar uw geloof.
- De duivel probeert ons te beroven van onze erfenis in Christus.
- De christen behoort en kan altijd verheugd zijn.
- Volg je Jezus Christus of 'geloof' je alleen maar in Hem zonder dat je Hem volgt.
- Jezus verandert het hart, niet alleen de buitenkant.

Hoe kunnen wij veranderd worden naar het beeld van Christus:
- Eerlijk zijn over ons falen/zondigen.
- Bidden om openbaring.
- Geloof dat de Geest je wil en kan vormen naar het beeld van Christus.

 

Datum: 01 July 2013
Audio
Download het audio (.mp3) bestand.

Video