Preken Compilaties Artikelen

De gemeente: maak alle volkeren tot Mijn discipelen

Spreker:

Zac Poonen spreekt over 'Maak alle volkeren tot Mijn discipelen'.

Subonderwerpen:
De roeping van de gemeente (en van jou) is tweeledig:
- Ga heen en predik het evangelie aan alle mensen
- Maak alle mensen die het evangelie aannemen tot Jezus' discipelen

Bekeerlingen maken gaat snel, maar discipelen maken duurt jaren.

Een discipel is iemand die:
- Heeft Jezus meer lief dan wie dan ook.
- Sterft aan zichzelf (= richt zich op de wil van de Heere, niet op zijn eigen wil)
- Alles achter heeft gelaten (= ziet niets meer als zijn bezit)

Verdere opmerkingen:
- Een discipel groeit als discipel als hij het woord van God in praktijk gaat brengen.
- Een discipel kan zelf niet groeien, maar heeft de volheid van de Heilige Geest nodig.
- De volheid van de Heilige Geest is een karakter zoals die van Jezus en kracht zoals die van Jezus.
- De kracht van de Heilige Geest is om anderen te zegen.
- De kracht van de Heilige Geest is om jouw eigen taak te vervullen in het lichaam.

 

Datum: 26 April 2013
Audio
Download het audio (.mp3) bestand.

Video