Preken Compilaties Artikelen

Principe #14: Discipelen maken; niet alleen bekeerlingen

Vele evangelische christenen in onze dagen geloven dat de vervulling van de grote opdracht is, om iemand met de mond Christus te laten belijden.  Er zijn grote campagnes om mensen enkel een kort gebed te laten uitspreken en een belijdenis te laten doen. Hoewel het reddingswerk begint met de belijdenis dat Jezus Christus Heer is,  is het niet genoeg om alleen bekeerd te zijn, maar elke bekeerling zou een discipel moeten worden die de Heere dagelijks volgt. “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen.” 

Jezus zei in het evangelie van Mattheüs: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”  Daarom, ware bekering resulteert in christenen die elk uur van de dag voor Jezus Christus leven. Dit zijn de ware christenen: liefde-slaven  van Jezus Christus die weten dat zij duur gekocht zijn.  Daarom is hun doel om God iedere dag te dienen en te behagen. Het is vreemd, wanneer iemand het evangelie kan omarmen en begrijpen en dit niet resulteert in het alles opgeven voor God, ondanks dit goede nieuws. Wanneer we werkelijk het grote offer en de grote liefde zien in het sterven van Gods Zoon voor ons, dan zal dit alles veranderen in onze levens en zullen we alles vrijwillig overgeven. Een bekende zendeling in Afrika  zei in reactie op het evangelie: “In het licht van het offer van Jezus Christus, is er niets te groot om op te geven, geen offer is te groot.” 

God weet wie ware discipelen zijn. Er waren veel discipelen die ophielden met het volgen van Christus.  Judas werd beschouwd als een discipel, maar hij was feitelijk een verrader.  “God weet wie een burger van Zijn Koninkrijk is en wie een bedrieger is. We moeten Zijn Woord accepteren en we moeten ernaar leven, onze leefwijze daaraan verbinden en keuzes maken die in overeenstemming zijn met de geboden van de Koning.” 

Discipelen zijn diegenen, die het kruis hebben gezien. Zij hebben een ontmoeting gehad met de levende Christus. Zij zijn gestorven aan de huidige wereld. Daarom leven zij nu volledig naar de wil van God. Discipelen zijn diegenen, die hun gehele leven naar de waarheden van de Bijbel hebben gevormd. Een discipel is geroepen om alle geboden van Jezus Christus te gehoorzamen,  om Hem in al Zijn wegen te volgen door de Geest van de genade.  Discipelschap is niet een optie, maar het is een roeping voor iedere gelovige in Jezus Christus. Discipelen die meer discipelen maken is een bijbels principe.   Het is geen bijbels model om één broeder te hebben die het evangelie verkondigd, maar heel Gods volk zou het evangelie moeten verspreiden, door hun woorden en door te leven als gehoorzame discipelen. Alle roepingen voor discipelschap  in de vier Evangeliën zijn honderd procent toepasbaar op ons als hedendaagse christenen. 

Een ieder die oren heeft, laat hij horen.